Konferencja 23.09.2011 Zielona Góra

PROGRAM KONFERENCJI

godz. 09.00 | Rejestracja uczestników

godz. 09.30 | Otwarcie konferencji -

JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego -
prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski

Uroczyste przekazanie wyników zadań badawczych nr 1 i 8 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wystąpienie Marszałka Województwa Lubuskiego -
Elżbieta Polak

Wystąpienie Prezydenta Miasta Zielona Góra -
Janusz Kubicki

Wystąpienie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury -
Piotr Styczeń

godz. 10.00 | Warunki i możliwości oszczędzania energii za pomocą instrumentów polityki miejskiej

godz. 11.00 | Przerwa kawowa

godz. 11.20 | Analiza możliwości i skutków socjoekonomicznych
wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie

godz. 12.30 | Dyskusja

godz. 13.00 | Uroczyste otwarcie wystawy prac studenckich -
Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ
oraz
Prezes Lubuskiej Izby Budownictwa -
Zenon Bambrowicz

godz. 13.30 | Zakończenie

Materiały z konferencji:

Program konferencji dostępny jest TUTAJ