Konferencja 28.09.2011 Warszawa

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
ROZWÓJ MIAST I REGIONÓW W KIERUNKU BUDOWNICTWA ZERO ENERGETYCZNEGO
28 WRZEŚNIA 2011 ,WARSZAWSKI DOM TECHNIKA NOT, Sala A
Warszawa, ul.Czackiego 3/5
Pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej i Ministra Rozwoju Regionalnego

10.00 POWITANIE UCZESTNIKÓW

Dr Dorota Kościelecka
Dyrektor działu programów strategicznych Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Aspekt miejski w polityce energetycznej.

Olgierd R. Dziekoński
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP – Energetyczny Audyt Miejski, EAM instrumentem miast beneficjentów zintegrowanych działań prorozwojowych.

Janina Kopietz-Unger
prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uroczyste przekazanie Energetycznego Audytu Miejskiego kierownik zadań badawczych

11.00 – 12.00 PANEL POLITYCZNO-NAUKOWY

Warunki i możliwości oszczędzania energii w Polsce. Możliwości i skutki socjoekonomiczne wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie a instrumenty polityki miejskiej.
Zadania projektu strategicznego „Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków”.

Maciej Banach
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Instrumenty polityki miejskiej, a możliwości oszczędzania energii w budynkach.

Janusz Żbik
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Oszczędność energii, a narodowa strategia rozwoju.

Waldemar Sługocki
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Dyskutują przedstawiciele nauki:
- architektura
Zbigniew Bać, Przewodniczący Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN

- budownictwo i renowacje
Tadeusz Biliński, Uniwersytet Zielonogórski

- prawo
Zbigniew Niewiadomski, Szkoła Główna Handlowa

- zarządzanie rozwojem przestrzeni
Tadeusz Markowski, Przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN,

- efektywność energetyczna
Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny Społecznej Rady ds. Narodowego Programu Redukcji Emisji

12.30 – 13.30 LUNCH KONFERENCJA PRASOWA

13.30 – 15.30 PANEL ROBOCZY

Część 1
Oszczędność energii w miastach. Prezentacja projektów oszczędności energii realizowanych w skali miasta w krajach UE.
Prof. dr Matthias Koziol, Prorektor BTU Cottbus – Energetyczna rewitalizacja miast niemieckich.
Zofia Jagielska – Kopenhaga – miasto rowerów.
Cezary M. Bednarski – Budownictwo zero-energetyczne w Wielkiej Brytanii.
Marcin Piotrowski – Budynek zużywający energię bliską zeru – czy to się opłaca?

Część 2.
Prezentacja wyników zadań badawczych nr 1 i 8 realizowanych w ramach strategicznego projektu badawczego NCBiR pt. „Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków”.

dr inż. arch. Piotr Sobierajewicz, mgr inż. arch. Justyna Juchimiuk – Wyniki działań ankietowych połączone z rozpoznaniem socjoekonomicznym i makroekonomicznym.

dr inż. Abdrahman Alsabry, mgr inż. arch. Michał Golański – Audyty energetyczne budynków a materiały budowlane Informacje o danych dot. zużycia energii i kosztów eksploatacyjnych.

dr inż. Anna Ostańska - Wyniki inwentaryzacji przedmiotowo-technicznej w wybranych obszarach osadniczych.

dr inż. Marta Skiba, mgr inż. Anna Bazan-Krzywoszańska Warunki i możliwości oszczędności energii za pomocą instrumentów polityki miejskiej.

dr hab. inż. arch. Janina Kopietz-Unger, prof. UZ - Ocena energetyczna budynków, a Energetyczny Audyt Miejski.

15.45 – 16,00 PODSUMOWANIE

Popularyzacja wyników projektów strategicznych.
Krzysztof Wojno Koordynator programu strategicznego NCBiR pt: Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków.

16.00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Materiały konferencyjne