Kontakt

Instytut Zarządzania Rozwojem Lokalnym i Regionalnym

ul. Pilicka 17, 02-629 Warszawa, Polska
Tel: +48 515 271 539
Tel: +48 502 340 922
Fax: +48 22 847 82 18
E-mail: izrlir@izrlir.com

www.izrlir.com
www.izrlir.pl